A tuningfelnik.hu sütiket használ az elemzésekhez, valamint a testreszabott tartalmak és hirdetések megjelenítéséhez. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához. 

  • +36 30 656 6267
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • H-P: 09-16

Adatvédelem

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@tuningfelnik.hu címen.

A személyes adatok törlését az info@tuningfelnik.hu címen lehet kérni.
1. Bevezetés

Bevezetés

 

Az Rs Tuning Hungary Kft. (székhely: 1038 Budapest Hegesztő utca 4. adószám: 25291199-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Adatvédelmi azonosító szám: NAIH-87281/2015

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.tuningfelnik.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://tuningfelnik.hu/informaciok/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

2. Értelmező fogalmak (3.§)
3. Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
5. Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
6. Funkcionális adatkezelés
7. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
8. Cookie-k (sütik) kezelése
9. Facebook
10. Adattovábbítás
11. Adatbiztonság (7.§)
12. Az érintettek jogai (14.-19.§)
13. Jogorvoslat
14. Bírósági jogérvényesítés (22.§)
15. Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
16. Zárszó
© 2022 Race Garage Kft. All Rights Reserved.